Evrensel Standartlarda Eğitim ve Belgelendirme!

Personel Belgelendirme Süreci

 

PERSONEL BELGELENDİRME SÜRECİ

1.​ Sınav Programının Oluşturulması

ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından oluşturularak web sitesinde yayınlanır.

2.​ Belgelendirme Talebinin Alınması

Başvuru formu ve ekleri, belgelendirme talebinde bulunacak kişilerce, sınav programında belirtilen tarihler arasında tamamlanarak posta/kargo veya elden ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye teslim edilir.

3.​ Talebin Değerlendirilmesi

Başvuru formu ve ekleri, ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından ilgili mevzuat ve prosedürlere göre değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen adaylarla “Aday Sözleşmesi” yapılır, uygun görülmeyen adaya gerekçesi ile birlikte bildirilir.

4.​ Personel Atamasının Yapılması

Sınav yapıcı/değerlendirici, gözetmen ve karar vericiler ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından atanır.

5.​ Belgelendirme Sınavının Yapılması

Sınav programında belirtilen zaman ve yerde ilgili mevzuata uygun olarak başvurusu uygun görülen adayların katılımıyla teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirilir.

6.​ Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Adayların sınavlarda aldıkları notlar, sınavlar ve adaylar hakkında tutulan kayıtlar incelenerek değerlendirilir

7.​ Belgelendirme Kararı Alınması

Sınavlar ve adaylara ait tüm kayıtlar, karar verici tarafından değerlendirilerek belgelendirme kararı verilir.

8.​ Sınav sonuçlarının ilan edilmesi

Sınav sonuçları, adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim kanallarından adaylara ulaştırılır.

9.​ Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimi

Ulusal yeterlilik kapsamında tüm birimlerden başarılı olan adaya MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi; ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” ile kendilerine teslim edilir.

Tüm birimlerden başarılı olamayan adaylara istekleri halinde başarılı olduğu birimler için “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir.

10.​ MYK web portalında belgeli personelin duyurulması

Belgelendirilen personele ilişkin bilgiler, ÇÖZÜM BELGELENDİRME web sayfasında da linki verilen MYK web portalında yayınlanır.

11. Tekrar sınavı

Yeterlilik Birimlerinin (A1, A2, A3, B1 vb.) geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki yıldır. Aday, başarısız olduğu birimler için iki yıl içinde tekrar sınava girebilir.

Birimlere ait sınavların (T1, P1, P2, P3) geçerlilik süresi 1 yıldır. Aday bu sınavlarından birinden başarısız olması halinde bir yıl içinde başarısız olduğu sınava tekrar ücretsiz olarak girebilir.

12.​ Gözetim

Belgelendirilen Kişi  belge süresi içinde gözetime tabi tutulur ve ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen yöntemlerle yeterliliğinin devam edip etmediği değerlendirilir.

13. Yeniden Belgelendirme 

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.