Evrensel Standartlarda Eğitim ve Belgelendirme!

Başvuru Süreci

BAŞVURU SÜRECİ

  1. Kuruluşumuzun yetkilendirildiği Ulusal Yeterlilikler kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvurular, ÇB-BB-F-018 Belgelendirme Basvuru Formu ile ÇB-B-S-004 Aday Sözleşmesinin eksiksiz doldurularak imzalanması ve formda belirtilen ekler ile birlikte ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye şahsen, posta veya kargo ile ulaştırılması yoluyla yapılır.
  2. Başvurular Sınav tarihinden 3 gün önce tamamlanır.
  3. Adayların, belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgiler ve ücretlendirmeler,Çözüm Belgelendirme web sitesinde (www.cozumbelgelendirme.com.tr) kamunun erişimine sunulur.
  4. Program dışı sınav başvurularında en az 10 kişi için sınav düzenlenir. Başvuru sayısının daha az olması halinde durum değerlendirilerek sınav yapma ya da yapmama yönünde karar alınır.
  5. Ayrıca belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme sürecinin genel bir açıklamasını, belgelendirme şartları ve kapsamını, değerlendirme sürecinin açıklamasını, başvuru sahibinin haklarını, belgelendirilmiş kişinin görevlerini ve ücretleri ile başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uyacağına ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğine dair bir beyan içeren sözleşme imzalanır.
  6. Başvuru sahibinin ilgili belgelendirilme programında belirtilen başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı, form üzerindeki Kontrol Listesi yardımıyla Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir.
  7. Ulusal düzenlemeler dikkate alınarak makul olması ve değerlendirmenin bütünlüğünü bozmaması kaydıyla özel ihtiyaçların kuruluşumuz tarafından karşılanıp karşılanamayacağı değerlendirilir.
  8. Başvuruda bulunan tüm başvuru sahiplerine,  başvurusunun kabul edildiği ya da edilmediği ve gerekçesi, kuruluşumuzca e-posta ile bildirilir.
  9. Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu meslekle ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.