Evrensel Standartlarda Eğitim ve Belgelendirme!

Haberler

2018-07-17 11:31:39

MYK KAMUOYU DUYURUSU

Son birkaç gündür Kurumumuza yapılan bildirimler neticesinde 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında aşağıda belirtilen hususların bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmasında yarar görülmüştür. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.maddesi ile bir takım düzenlemeler yapıldığı görülmüştür. Söz konusu düzenleme 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi ile uygulamaya konulan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yürürlükten kaldırmadığı gibi, şu an 81 meslekte uygulanan ve Bakanlar Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza 161 meslekte belge zorunluluğu getirebilme yetkisi verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu peyder pey 161’e çıkarılacaktır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda bulunan 81 meslekte ve yeni eklenecek mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme masrafları 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecektir.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devamını Oku
2017-02-13 16:58:17

Eğitim Güncelleme Çalışması

  4 Şubat 2017 Cumartesi Günü Saat: 13:00'te Çözüm Belgelendirme Sınav Merkezinde; aşağıdaki konularda güncelleme eğitimi yapılmıştır. Eğitim çalışmasına belgelendirme sürecinde görev alan personel katılmıştır.  Şirket Müdürü Ali DÖNGEL toplantının açış konuşmasını yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) hakkında açıklamalarda bulunmuştur.   Mesleki Yeterlilik Sistemi Ulusal Yeterlikler Ulusal Meslek Standartları konuları Kalite (Yönetim) Sistemi Sorumlusu Levent KARAKUŞ tarafından sunulmuştur. Ölçme Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Güvencesi TS EN ISO/IEC 17024:2012 Konuları Şirket Müdürü Ali DÖNGEL tarafından aktarılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ise İş Güvenliği Uzmanı Ahmet AKGÜN tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar çeşitli katkılarda bulunmuşlar. Sorulan sorular ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır. Ayrıca, katılımcılar faaliyetin çok yararlı geçtiğini ifade etmişlerdir. 

Devamını Oku
2017-03-05 12:35:04

MYK Duyurusu

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU Son günlerde Kurumumuza yapılan bildirimler neticesinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin aşağıda belirtilen hususların bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmasında yarar görülmüştür. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin tüm iş ve işlemler yalnızca Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca gerçekleştirilebilmektedir. Kurumumuz tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kuruluş Kurumumuza yetki başvurusunda bulunmuş olsa bile sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştiremez. Kurumumuza yapılan şikâyetler incelendiğinde henüz Kurumumuzdan yetki almamış birkaç kuruluşun sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürüttüklerini beyan ettikleri görülmüş, yapılan değerlendirme sonrasında bu kuruluşların Kurumumuza yaptıkları ön yetki başvuruları işlemden kaldırılmıştır. Belge almak isteyen kişilere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verebileceklerini ifade eden, Kurumumuzla hiçbir ilgileri bulunmayan kişilere çalışan ve işverenlerimizin itibar etmemelerini, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ancak Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına başvuru yaparak başvuru sonrasında gerçekleştirilecek teorik ve performans sınavlarından başarılı olmaları halinde ulaşılabileceklerini ve Kurum internet sitesinde ilan edilmemiş hiçbir kuruluşun Kurumumuz tarafından hiçbir suretle yetkilendirilmediğini önemle hatırlatırız.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devamını Oku